Lappuggla

Tornfalk

Blåhake

Svärta

Gluttsnäppa

Svarthakedopping

Grönsångare

Rödspov

Grönbena

Rödbena

Hornuggla

Årta

Blåmes

Sparvhök

Vit Stork

Havsörn

Gulsparv

Trädkrypare

Härfågel

Nötskrika

Ljungpipare

Kungsfågel

Småsnäppa

Skräntärna

Törnskata

Törnsångare

Ormörn

Gråhäger

Knipa

Rörsångare

Pungmes

Steglits

Storspov

Svartvit Flugsnappare

Gravand

Svartvingad Glada

Gråspett

Varfågel

Snösiska

Bofink

Taigasångare

Nötväcka

Stenfalk

Smalnäbbad Nötkråka

Ökenvarfågel

Silvertärna

Fiskmås

Ortolansparv

Härmsångare

Aftonfalk

Strandskata

Fjällpipare

Smalnäbbad Simsnäppa 

Mindre Fluganappare

Ärtsångare

Nattkärra

Sparvuggla

Svartpannad Törnskata

Enkelbeckasin

Entita

Trädpiplärka

Större Beckasinsnäppa

Slaguggla

Tallbit

Större Hackspet

Myrspov

Rödstjärt

Sandlöpare

Svart Rödstjärt.

Kärrsnäppa

Spovsnäppa

Roskarl

Ängshök

Göktyta

Sävsparv

Glada

Svart Stork

Rosenfink

Gulhämpling

Knölsvan

Skärfläcka

Orre

Grönfink

Talltita

Ormvråk

Myrsnäppa

Dvärgmås

Storlom

Sånglärka

Citronärla

Ringduva

Bergand

Sothöna

Brunand

Bergfink

Kungsfiskare

Fjällabb

Sjöorre

Snatterand

Spillkråka

Rödhake

Duvhök

Lavskrika

Brushane
Skedand

Gulärla

Näktergal

Storlom

Mellanspett

Bläsand

Stjärtmes

Tretåig Hackspett

Skäggmes

Hökuggla

Turturduva

Tofsmes

Kustpipare

Svartsnäppa

Gröngöling

Mosnäppa

Stenskvätta

Större Strandpipare

Kustsnäppa

Silvertärna

Smålom

Småtärna

Halsbandsflugsnappare

Jorduggla

Ladusvala

Brun Kärrhök

Skäggdopping

Gärdsmyg

Stjärtand

Gråsiska

Svartmes

Skata

Domherre

Hämpling

Buskskvätta

Stare

Gråhakedopping

Kanadagås

Enkelbeckasin

Kungsörn

Dvärgsparv

Tuvsnäppa

Strömstare

Vigg

Turkduva

Grå Flugsnappare

Svarthalsad Dopping

Nötkråka

Kråka